Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

Úradné hodiny

AAA

   Od 16.8. - 28.8. 2021 úradné hodiny nebudú,

v prípade potreby volajte: 0902 131 700

 

Pondelok

-

-

Utorok

-

15:30-17:00

Streda

-

15:30-17:00

Štvrtok

9:30-11:00

15:30-17:00

Piatok

-

15:30-17:00

 

V prípade neprítomnosti z dôvodu iných 
pastoračných povinností, prosím volajte
na tel. číslo 051/45 95 230