Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

2019

AAA

KRSTY 

 

 

SOBÁŠE 

 

 

POHREBY 

+ Helena ŠKVARLOVÁ, 86 r., Hubošovce