Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

SV.PRIJÍMANIE

AAA

 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti plánujeme v nedeľu, 

15. mája 2022 o 10:30 vo farskom kostole sv. Juraja v JURE.

 

 Naši prvoprijímajúci:

  1. Damián BALÁŽ (Bodovce)

  2. Kristián BALÁŽ  (Hubošovce)

  3. Matej BLAŠČÁK (Uzovce)

  4. Alex CMARIK (Hubošovce)

  5. Eliška DURKÁČOVÁ (Š.Sokolovce)

  6. Larisa IĽKOVÁ (Š. Michaľany)

  7. Júlia JACOVÁ (Bodovce)

  8. Simona JUSKOVÁ (Bodovce)

  9. Martin KARABINOŠ (Š.Sokolovce)

 10. Daniel KARAFA (Bodovce)

 11. Lívia KOLPÁKOVÁ (Š.Sokolovce)

 12. Kristián MATVIJA (Š.Sokolovce)

 13. Lenka RÁKOŠOVÁ (Š.Sokolovce

 14. Timea SEDLÁKOVÁ (Hubošovce)

 15. Samuel ŠIMČÍK (Š.Sokolovce) 

 16. Sabína ŠIMČÍKOVÁ (Š.Sokolovce)