Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

SV.PRIJÍMANIE

AAA

Prvé sväté prijímanie bude v našej farnosti 22.apríla 2018

vo farskom kostole v Jure

 Zoznam detí na 1. sv. prijímanie 2018 

1. Timea Balážová (Hubošovce 43)

2. Dorota Čechová (Uzovce 54)

3. Oliver Dugas (Š. Sokolovce 182)

4. Klaudia Durkáčová Bodovce 99)

5. Patrícia Jacková (Uzovce 102)

6. Natália Jusková (Bodovce 107)

7. Liana Juščáková (Š. Sokolovce)

8. Timotej Karafa (Bodovce 112)

9. Daniel Kolpák (Š. Sokolovce 177)

10. Juliana Kolpáková (Š. Sokolovce 140)

11. Zuzana Kolpáková (Š. Sokolovce 180)

12. Kristián Krištof (Uzovce 129)

13. Daniel Laník (Uzovce 96)

14. Matúš Leššo (Hubošovce 23)

15. Martin - Leo Limoges (Š. Sokolovce) 

16. Filip Marek (Uzovce 87)

17. Dávid Mikolaj (Š. Sokolovce 101)

18. Nicol Mišenčíková (Pečovská n. Ves)

19. Tobiáš Motýľ (Hubošovce-Jur 155)

20. Marianna Palčová (Sabinov)

21. Pavol Pilarčík (Hubošovce 85)

22. Zuzana Rovenská (Bodovce 68)

23. Radoslav Smolko (Hubošovce 9)

24. Ivana Šimonová (Uzovce 29)

25. Dávid Vaňo (Uzovce 113)

26. Leo Varga (Hubošovce –Jur 154)