Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

KRST

AAA

KRST  DIEŤAŤA   (do 7. roku)

 

Čo je potrebné k nahláseniu krstu?


Predkrstná príprava (krstná náuka).


Kedy sa udeľuje krst v našej farnosti?


Kto môže byť krstným rodičom?