Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

Fotogaléria

AAA

FOTKY - Silvester STRÁŽ 12/2017

FOTKY - Jasličková pobožnosť JUR 12/2017

FOTKY - Posv. Krížová cesta - STRÁŽ 9/2017

FOTKY - Deň detí 6/2017

FOTKY - Božie Telo 6/2017

FOTKY - Medjugorie 5/2017

FOTKY - Požehnanie motoriek 5/2017

FOTKY- Lavice - JUR 2/2017

FOTKY - Stretnutie miništrantov 9/2016

FOTKY - Birmovka 2016

FOTKY - BT oltáriky Uzovce 2016

FOTKY - mladí na ADSM 2016

FOTKY - Krížová cesta detí - Š. Sokolovce 2016

FOTKY - MIKE arcidiecézne stretnutie miništrantov 2015

FOTKY - Púť na Moravu 2015

FOTKY - 15. výročie folklórneho súboru Uzovčan

FOTKY - Púť do Turzovky

FOTKY - Putovanie Ružencového bratstva zo Š. Sokoloviec

FOTKY - Vianoce 2014

FOTKY - Sokolovská jeseň 2014

FOTKY - Trojdnie 2015

FOTKY - Rodáci z Uzoviec 2014

FOTKY - Púť Šaštín 2014

FOTKY - Procesia na Božie Telo 2014

FOTKY - Trojdnie 2014

FOTKY - Pohreb A. Mašlejovej 2014

FOTKY - Obnova kostola v Ratvaji

FOTKY - Pochod za život v Košiciach 2013

FOTKY - Výstup na Stráž 2012

FOTKY - Jasličkové pobožnosti MIX

FOTKY - Zasvätenie panien 2012

FOTKY - So zborom v Bukanove

FOTKY - Púť do Krakova

FOTKY - Posviacka kostola v Uzovciach 2008

FOTKY - Výstup na Stráž 2008

FOTKY - Púť do Krakova 2008

FOTKY - Fašiangy 2007

FOTKY - Púť Ružencového bratstva 2006

FOTKY - DHZ výročie 2006

FOTKY - HISTÓRIA Hubošovce

FOTKY - HISTÓRIA Ratvaj

FOTKY - HISTÓRIA Bodovce

FOTKY - HISTÓRIA Š. Sokolovce

FOTKY - HISTÓRIA Uzovce

FOTKY - História MIX

FOTKY - Sanktuárium Jána Pavla II.