Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

2023

AAA

KRSTY

1. Viktória MATIOVÁ, Š. Sokolovce 2/2023
2. Nella FARKAŠOVÁ, Uzovce 2/2023
3. Maxim HALČIN, Š. Sokolovce 2/2023
4. Lucia Teodora SKURKOVÁ, Hubošovce - JUR 3/2023
5. Tomáš TOMČÍK, Hubošovce - JUR 3/2023
6. Natália KOSTRÁBOVÁ, Š. Sokolovce, 4/2023
7. Olívia KOSTRÁBOVÁ, Š. Sokolovce, 4/2023
8. Mia SKLADANÁ, Hubošovce - JUR, 4/2023
9. Paula BOGDANOVÁ, Bodovce, 4/2023
10. Kristína KANCÍROVÁ, Hubošovce - JUR, 5/2023
11. Michal HRABOVECKÝ, Prešov, 5/2023
 

SOBÁŠE

1. Miroslav BOCKO a Simona FECKOVÁ, Uzovce 6/2023

 

POHREBY
1. Františka SOBOTOVÁ, 73 r., Uzovce, 1/2023
2. Mária LAKATOŠOVÁ, 69 r., Hubošovce, 1/2023
3. Mária MOTÝĽOVÁ, 88 r., Bodovce, 1/2023
4. Jozef ULIČNÝ, 78 r., Uzovce, 2/2023
5. Mária MIKOLAJOVÁ, 71 r., Hubošovce, 2/2023
6. Marta MICANOVÁ, 66 r., Š.Sokolovce, 3/2023
7. Bartolomej HIMIČ, 91 r., Hubošovce, 4/2023
8. Mária MOTÝĽOVÁ, 95 r., Š.Sokolovce, 4/2023