Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

Modlitby Otcov

AAA

Muži, otcovia, pozývame Vás na spoločné modlitby

za naše rodiny. 


"Sila muža - sila modlitby."

 

Kedy?   Každý utorok v mesiaci november po svätej omši.


Kde?   V kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Bodovciach.

 

Prídeš?   Ježiš   ťa čaká.