Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

MINIŠTRANTI

AAA

Modlitba pred svätou omšou

Pane Ježišu Kriste, pozval si nás do služby pri tvojom oltári.

Chceme ti slúžiť s úctou a láskou.

Daj nám srdce vnímavé, myseľ pozornú, naplň nás milosťou.

Tešíme sa, že sme tvoji bratia a ty si náš priateľ.

Chceme s tebou prežiť najkrajšiu hodinu tohto dňa. Amen


Modlitba po svätej omši

Ďakujeme ti, Boh Otec, milujeme ťa, Boh Syn, žijeme v tvojej láske, Boh Duch Svätý.

Všemohúci Bože, sme tvoji a ty si náš Boh. 

Odchádzame domov, Pane, poď s nami a pomáhaj nám dobre žiť.

Daj nám chuti do učenia, žehnaj našich rodičov, učiteľov, kňazov a priateľov.

Bože, chceme ti slúžiť vždy a všade. Amen


1. Pokloňme sa krížu – /poklonia sa smerom ku krížu/

2. Vzdajme úctu celebrantovi – /poklonia sa smerom ku kňazovi/

3. Poďme v pokoji – v mene Kristovom. Amen