Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

POHREB

AAA


Čo je potrebné k nahláseniu pohrebu?

O katolícky pohreb požiadajú príbuzní zomrelého. Nahlásiť úmrtie blízkeho je potrebné čím skôr, aby sme mohli pohrebné obrady a pohrebnú sv. omšu zaradiť čím skôr do farského programu. Príbuzní ohlásia úmrtie a dohodnú si stretnutie s kňazom na farskom úrade – 051 /45 95 230


Od príbuzných zomrelého potrebujeme tieto údaje a doklady:


Čo zabezpečia príbuzní?


Ako prebiehajú pohrebné obrady v našej farnosti.