Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
(200.22 kb)

AAA

Zoznam Aktualít

Zájazd- LURDY (INFO)

Zájazd- LURDY (PROGRAM)