Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
(465.65 kb)
(725.71 kb)
(372.32 kb)

AAA

Pomáhajme ľuďom objaviť  radosť kresťanského posolstva:

posolstva lásky a milosrdenstva.

 

Rodina je miesto, kde sa formujeme ako osoby.

Každá rodina je tehličkou v budove spoločnosti.


Zoznam Aktualít

pomoc misiám

zber použitých poštových známok