Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
(188.96 kb)
(507.56 kb)
(118.28 kb)
(82.44 kb)
(134.39 kb)
(113.46 kb)
(105.46 kb)

AAA

Zoznam Aktualít

Kópiu vyhlásenia (klik) je potrebné odovzdať na farskom úrade.

Synoda 2021 - 2023


Za synodálnu Cirkev

Diecézna fáza biskupskej synody v Košickej arcidiecéze