Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
(512.13 kb)

AAA

                   

 

Koľko hluku je na svete!

Učme sa byť v tichu pred sebou a pred Bohom.

 

Kresťan prináša druhým pokoj.

A nielen pokoj, ale aj lásku, dobrotu, vernosť a radosť.

Zoznam Aktualít

pomoc misiám

zber použitých poštových známok