Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
(204.56 kb)
(270.14 kb)
(353.23 kb)
(175.66 kb)
(105.46 kb)
(257.67 kb)
(234.06 kb)

AAA

Zoznam Aktualít

Kópiu vyhlásenia je potrebné odovzdať na farskom úrade.

Vyhlásenie si môžete stiahnuť v sekcii vyššie.