Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
(434.77 kb)
(741.88 kb)
(372.32 kb)

AAAAby bola viera zdravá a silná,

musí byť neustále živená Božím slovom.

Rodina je miesto, kde sa formujeme ako osoby.

Každá rodina je tehličkou v budove spoločnosti.


Zoznam Aktualít

pomoc misiám

zber použitých poštových známok